Kontaktné údaje

e-mail: sekretariat@ganovce.sk
tel.: 00421 (52) 77 34 571
tel.: 00421 (52) 78 89 091
url: www.ganovce.sk

IČO: 00326143

DIČ: 2020674865

Starosta obce: Mgr. Michal Materný, tel. č.: 0907 992 141
e-mail: starosta@ganovce.sk

Kontrolórka obce:
Danuša Beláková
e-mail: belakova@belakova.eu

Sekretariát:
Oľga Semková
e-mail: sekretariat@ganovce.sk

Stavebný úrad:
Bc. Michaela Vojtková, tel. č.: 0951 390 054
e-mail: stavebnyurad@ganovce.sk

Ekonómka obce:
Mgr. Alžbeta Friesová
e-mail: ekonomka@ganovce.sk

Referentka daní a poplatkov:
Mgr. Monika Šutá
e-mail: daneapoplatky@ganovce.sk

Pracovisko terénnej sociálnej práce:
Jozefína Gergošová
Mgr. Anna Špesová
e-mail: tsp@ganovce.sk

Napíšte nám

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.