Kontaktné údaje

e-mail: sekretariat@ganovce.sk
tel.: 00421 (52) 77 34 571
tel.: 00421 (52) 78 89 091
url: www.ganovce.sk

IČO: 00326143

DIČ: 2020674865

Starosta obce: Mgr. Michal Materný, mobil: 0907 992 141, tel. č.: 052/788 90 91
e-mail: starosta@ganovce.sk

Kontrolórka obce:
Danuša Beláková
e-mail: belakova@belakova.eu

Sekretariát:
Oľga Semková, tel. č.: 052/773 45 71
e-mail: sekretariat@ganovce.sk

Stavebný úrad:
Bc. Michaela Vojtková, mobil: 0951 390 054, tel. č.: 052/788 90 92
e-mail: stavebnyurad@ganovce.sk

Ekonómka obce:
Mgr. Alžbeta Friesová, tel. č.: 052/446 81 03
e-mail: ekonomka@ganovce.sk

Referentka daní a poplatkov:
Mgr. Monika Šutá, tel. č.: 052/446 81 01
e-mail: daneapoplatky@ganovce.sk

Pracovisko terénnej sociálnej práce:
Jozefína Gergošová,
Mgr. Anna Špesová, tel. č.: 052/446 81 02
e-mail: tsp@ganovce.sk

Materská škola:

Mgr. Daniela Korenková, riaditeľka, tel. č.: 0911 126 688

e-mail: msganovce@gmail.com

Napíšte nám

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.