Ospravedlnenie sa za kolaps dopravnej situácie

Touto cestou sa ospravedlňujem občanom obce Gánovce, za kolaps dopravy počas podujatia Romfest dňa 09. 07. 2022 (na futbalovom ihrisku), ktorého organizátorom bol p. Roland Veselý. Organizátor prisľúbil riadne riadenie dopravy, napriek tomu toto nebolo dodržané, čo malo za dôsledok niekoľko desiatok minút dlhé zdržanie na vjazde a výjazde z obce. Je to i dôkazom, že kapacity obce nie sú postačujúce na organizáciu podujatí podobného rozsahu v našej obci.

Z horeuvedených dôvodov sa opätovne občanom obce Gánovce ospravedlňujem za nepríjemnosti spôsobené kolapsom dopravy v sobotu 09. 07. 2022.

Mgr. Michal Materný

starosta obce

print