Zatiaľ bez kategórie – nebude sa nikde zobrazovať

Touto cestou sa ospravedlňujem občanom obce Gánovce, za kolaps dopravy počas podujatia Romfest dňa 09. 07. 2022 (na futbalovom ihrisku), ktorého organizátorom bol p. Roland Veselý. Organizátor prisľúbil riadne riadenie dopravy, napriek tomu toto nebolo dodržané, čo malo za dôsledok niekoľko desiatok minút dlhé zdržanie na vjazde a výjazde z obce. Je to i dôkazom, že kapacity obce nie sú postačujúce na organizáciu podujatí podobného rozsahu v našej obci.

Z horeuvedených dôvodov sa opätovne občanom obce Gánovce ospravedlňujem za nepríjemnosti spôsobené kolapsom dopravy v sobotu 09. 07. 2022.

Mgr. Michal Materný

starosta obce

V priebehu letných a jesenných mesiacov obec Gánovce realizovala obnovu, rekonštrukciu minerálnych prameňov v našej obci. Obec Gánovce bola v tomto podporená z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

V rámci rekonštrukcie sme sa zamerali na:

prameň v Gánovciach:

– nový náter prístrešku,

– zarovnanie existujúcej betónovej kocky, nalepenie – obnova obkladového kameňa z travertínu, výmena rúr za nerezové,

– osadenie náučných tabúľ,

– osadenie koša na triedené zložky odpadu, osadenie cyklostojanu, obnova osadenia lavičiek;

prameň na ul. Filickej:

– výmena starého muriva, vybetónovanie debniacimi tvárnicami, nanesenie zrovnávacej vrstvy lepidla, obloženie – obnova travertínovým obkladom,

– výmena chodníka – dlažobných kociek, obnova chodníka andezitovým kameňom,

– výsadba ihličnatých stromov,

– osadenie náučných tabúľ, koša na triedené zložky odpadu, osadenie cyklostojanu.

Nemožno nespomenúť osadenie smerovníkov k prameňom v častiach obce, kadiaľ turisti do obce prichádzajú.

Celková hodnota projektu činila 3 438,36 EUR, z toho zdroje obce tvoria 20 %.

Starosta obce týmto ďakuje zástupcom PSK za podporu projektu v rozvoji obce a jej výnimočných pamätihodností.

Prikladáme fotografie z realizácie projektu:

Služby Božie sa budú konať v Gánovciach v nedeľu o 8:00 – naďalej platia bezpečnostné pokyny – ochranné rúško, rukavice (odporúčané), rozostupy 2 m, dezinfekcia rúk, sedenie a státie na vyhradených miestach, bez podania rúk.

Viac info: 0918 145 505

Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny poskytuje dôležité informácie vo veci ochorenia COVID19 v rómskom jazyku:

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/text-Odporúčania-pre-ľudí-roma.pdf

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Koronavirus_modry_A5_Roma.pdf

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Koronavirus_biely_A5_Roma.pdf