Usmernenia vo veci ochorenia COVID19 v rómskom jazyku

Úrad splnomocnenca vlády pre národnostné menšiny poskytuje dôležité informácie vo veci ochorenia COVID19 v rómskom jazyku:

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/text-Odporúčania-pre-ľudí-roma.pdf

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Koronavirus_modry_A5_Roma.pdf

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Koronavirus_biely_A5_Roma.pdf

print