Usmernenie hlavného hygienika SR

V prílohe prikladáme usmernenie hlavného hygienika SR v súvislosti s vírusom COVID-19.

 

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Usmernenie-hlavného-hygienika-SR_karantena-09_03.2020.pdf

print