Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Deň obce Gánovce sa už blíži, 03. 09. 2022 sa s Vami radi stretneme na futbalovom ihrisku v Gánovciach, na športovo – hudobno – kultúrnom podujatí našej obce.

Úpravou programu dňa obce je zmena poradia vystúpení, nasledovne:

16:30 – 18:00 DYNAMIX

18:00 – 19:00 Tombola

19:00 – 20:15 „Exekútor v sukni“ – divadelné predstavenie Divadla Ozvena PP – Stráže

20:15 Diskotéka

Srdečne Vás pozývame na športovo-kultúrno-hudobné podujatie Deň obce Gánovce, ktoré sa uskutoční 03. 09. 2022 na futbalovom ihrisku v Gánovciach.

Program podľa priloženého plagátu.

Dňa 24. 07. 2022 môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k miernemu zákalu vody vo vodovodnej sieti a to z dôvodu zvýšeného odberu vody z verejného vodovodu počas hasičskej súťaže.

Zdroj foto: pvpsas.sk

DHZ Gánovce a obec Gánovce Vás srdečne pozývajú na Hasičskú súťaž o putovný pohár starostu obce Gánovce, v nedeľu 24. 07. 2022 od 9:00. Viac informácií na plagáte.

Obec Gánovce vyhlasuje výberové konanie na funkciu riaditeľa/riaditeľky Materskej školy v Gánovciach. Podrobnejšie informácie TU.

Oznamujeme občanom, že obecný rozhlas a SMS služba sú do opravenia poruchy nefunkčné.

Systém civilnej ochrany je v plnej prevádzke nezávisle od obecného rozhlasu.

V sobotu 09. 07. 2022 sa na futbalovom ihrisku uskutoční Rómsky festival, kde vystúpi viacero kapiel. V rámci festivalu budú umiestnené stánky s občerstvením, detské atrakcie. Festival bude trvať v čase od 11:00 – 22:00, bude zároveň pod dohľadom bezpečnostnej služby. Organizátor festivalu rovnako zabezpečí spôsob parkovania v okolí futbalového ihriska a poriadok na verejných priestranstvách.

Organizátor: Roland Veselý

Z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu bude obecný úrad dňa 04. 07. 2022 zatvorený. Opätovne bude otvorený dňa 06. 07. 2022 v riadnych úradných hodinách.