Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

V uplynulých dňoch sme dostali odporučenie na článok o nálezoch neandertálca z Gánoviec v publikácii pripomínajúcej výzorom knihu, obsahom časopis – s názvom „Krásy Slovenska“ z roku 1957.

Autorom článku o nálezisku neandertálca bol Vladimír Stárka, na stranách 188 – 191 približuje čitateľom najprv polohu Gánoviec a prírodné danosti. Neskôr prechádza do samotného jadra a k nálezu, ktorý písal v tom čase približne 30-ty rok svojej histórie, presnejšie od roku 1926. Pútavo pokračuje a naznačuje očakávanie potvrdenia ďalších nálezov „pračloveka“, na ktorých potvrdenie sa v čase písania článku iba čakalo… Článok obsahuje aj dve vzácne dobové fotografie.

Viac si môžte prečítať a dozvedieť sa v priloženom článku TU (pre čítanie nutné priblížiť).

Zdroj: publikácia Krásy Slovenska, 1957.

Zdroj fotografie: www.geoparkganovce.sk

  1. marca 2021, Poprad

Kritickú situáciu hlási aj nemocnica v Poprade, Okresný úrad apeluje na občanov

Epidemiologická situácia v pandémii ochorenia COVID-19 sa v posledných týždňoch pod Tatrami vyvíja nepriaznivo, čo sa prejavuje aj v kritickej situácii v Popradskej nemocnici, ktorá dnes funguje na hranici svojich kapacít, o čom informoval riaditeľ nemocnice Erik Chorvát počas Krízového štábu Okresného úradu Poprad, ktorý mimoriadne zasadal 19. marca 2021.

V Nemocnici Poprad a.s. majú už takmer naplnené kapacity lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú plné, zdravotnícki pracovníci zažívajú najväčší nápor za celé trvanie pandémie. V nemocnici sa obávajú vzhľadom na vypätý stav, že niektorým pacientom, ktorí sa ocitnú v situácii pri ohrození zdravia alebo života, nebude technický možné poskytnúť dostatočnú lekársku pomoc. Je dôležité povedať, že medzi hospitalizovanými dnes v nemocnici už neprevládajú len staršie osoby a väčšina pacientov nie sú ľudia z profesií, kde je riziko nákazy najväčšie ako zdravotní pracovníci, predavači, zamestnanci školských zariadení a podobne. Ukazuje sa, že v celom okrese prevláda silné nekontrolované komunitné šírenie vírusu v bežných rodinách a drvivá časť hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sú ľudia z prostredia, kde sa dôsledne nedodržiavajú epidemiologické pravidlá.

Situácia v otvorených školských zariadeniach a centrách sociálnych služieb je v okrese na teraz stabilizovaná, avšak RÚVZ so sídlom v Poprade vo svojom územnom obvode eviduje výrazný nárast počtu osôb, ktorým laboratórnymi testami RT-PCR a antigénovými testami bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. Nemocnica, polícia, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ostatné zložky v okrese Poprad činné pri riešení tejto krízovej situácie vykonávajú svoje úlohy už nad rámec svojich kapacitných možností, je ťažko nájsť ešte nejaké rezervy, preto bez úzkej súčinnosti a pomoci všetkých občanov sa situácia môže ešte zhoršiť.

Nepriaznivú situáciu by podľa krízového štábu mohlo zlepšiť okrem plošného očkovania, ak by široká verejnosť dôrazne a naďalej obmedzila svoju mobilitu mimo svojho bydliska, rešpektovala obmedzenia slobody pohybu v zmysle uznesenia vlády a opatrenia orgánov verejného zdravotníctva, pri nevyhnutnom pobyte vo vonkajších priestoroch dodržiavala opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupov), vyhýbala sa miestam, kde sa združuje vyšší počet ľudí a ľudí bez rúšok.

Zároveň Okresný úrad apeluje na občanov, aby osoby s pozitívnym ochorením Covid-19 a osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou osobou na ochorenie Covid-19 dôsledne dodržiavali izoláciu v domácom prostredí. Iba osobnou zodpovednosťou každého z nás a dodržiavaním preventívnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v záujme ochrany verejného zdravia prispejeme k zlepšeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Poprad a vyhneme sa ďalším úmrtiam a kolapsu nemocnice, ktoré reálne hrozia.

Kontakty:
prednosta Okresného úradu Poprad – Dr. Jozef Bednár,
Tel. 052/7160 256, e-mail: prednosta.pp@minv.sk
generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s. – MUDr. Erik Chorvát, MBA
Tel. 052/7125 408, e-mail: erik.chorvat@nemocnicapp.sk

V prílohe uvádzame uznesenie Vlády SR týkajúce sa predĺženia času trvania núdzového stavu.

PRÍLOHA.

Na nižšie uvedených odkazoch zverejňujeme záznam z rokovania OcZ v Gánovciach, ktoré sa uskutočnilo dňa 17. 03. 2021. Záznam je rozdelený do dvoch nahrávok, nakoľko počas rokovania došlo k technickým problémom.

PRVÁ ČASŤ.

DRUHÁ ČASŤ.

Starosta obce po neoficiálnych i oficiálnych správach o zrušení strediska Slovenskej pošty v Gánovciach opakovane komunikoval s regionálnym vedením Slovenskej pošty o možnosti zachovania strediska v obci. Občania majú možnosť v médiách postrehnúť črtajúce sa zmeny v podobe rušení stredísk a pobočiek Slovenskej pošty, rovnako má k tomu dôjsť aj v niekoľkých okolitých obciach.

Starosta obce preto navrhuje na základe už niekoľkých podnetov od občanov, aby tak rovnako svoju požiadavku o zachovanie poštového strediska v obci komunikovali prostredníctvom kontaktného e-mailu Slovenskej pošty: zakaznickyservis@slposta.sk

Zdroj fotografie: www.posta.sk

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, dňa 17. 03. 2021.

Odkaz TU.

V prílohe uverejňujeme najnovšie uznesenie Vlády SR vo veci sprísnených opatrení.

PRÍLOHA.

V nasledujúcom grafe približujeme vývoj množstva zmesového komunálneho odpadu v našej obci v januári rokov 2018 – 2021:

01/18 – 26 090 kg,

01/19 – 19 140 kg,

01/20 – 16 520 kg,

01/21 – 10 580 kg.

Sme radi, že sa občania aktívne zapájajú do evidenčného systému, ktorý obec Gánovce zaviedla od začiatku roka 2021.

Firma Brantner oznamuje, že náhradný zber plastov sa v prípade priaznivého počasia uskutoční v sobotu 13. 2. 2021. Prosíme občanov, aby vrecia očistili od snehu.