Všetky informácie, ktoré budú na hlavnej stránke

Na nižšie uvedených odkazoch Vás Riaditeľka MŠ v Gánovciach p. Alena Pichoňská informuje o Zápise detí do MŠ. Zápis sa uskutoční v čase od 30. 04. 2020 do 15. 05. 2020 – viac informácií v spomínanom dokumente. Prikladáme odkaz i na “Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie”. Dávame do pozornosti, že od nového školského roka MŠ otvára druhú triedu v nových priestoroch budovy MŠ.

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/MŠ-Gánovce-žiadosť-o-prijatie-dieťaťa-na-predprimárne-vzdelávanie.pdf

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Zápis-detí-do-MŠ-Gánovce-oznam.pdf

Evanjelický cirkevný zbor ponúka seniorom z obce a ľuďom v núdzi/v karanténe možnosť nechať si doviesť nákupy potravín a liekov priamo domov. Svoj záujem môžete nahlásiť telefonicky deň vopred na evanjelickom farskom úrade vo Švábovciach. Doručenie prebehne v dopoludňajších hodinách. Bližšie informácie o tejto diakonickej službe sa dozviete u brata farára Zaťka na t.č. 0918 145 505.

Vážení spoluobčania !

 

V súvislosti s rozsiahlym vírusovým ochorením COVID19 v zmysle Uznesenia vlády SR č. 111/2020, ktorým bola vyhlásená mimoriadna situácia v celej našej vlasti, tiež v zmysle opatrení hlavného hygienika SR a doporučení Ministerstva vnútra SR, sekcie verejnej správy pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy, Vám oznamujem,      že

prevádzka Obecného úradu v Gánovciach bude v čase od 20. 3. 2020 (vrátane) do odvolania zabezpečená v obmedzenom režime a to každý pondelok, stredu a piatok od 8.00 hod. do 11.00 hod.

Chcel by som Vás poprosiť, aby ste zúžili  návštevu obecného úradu len na nevyhnutné a neodkladné podania.

Sme však pripravení s Vami komunikovať elektronicky prostredníctvom e-mailov,  ako aj telefonicky.

Žiadam, aby ste do podateľne OcÚ prichádzali po jednom a za podmienky, že ste úplne zdraví, nemáte teplotu, nepociťujete žiadne príznaky ochorenia a s povinne zakrytými ústami a nosom.

Prosím tiež občanov, ktorí pricestovali zo zahraničia, aby v záujme ochrany svojho zdravia, ale aj v záujme zdravia nás všetkých ostali v domácej karanténe.  Najdôležitejším opatrením počas tejto mimoriadnej situácie  však pre nás ostáva zachovať pokoj, rozvahu,  predchádzať panike a predovšetkým NEVYCHÁDZAŤ Z DOMU!

Vzniknutú situáciu pozorne sledujeme a o všetkých ďalších opatreniach v súvislosti s ochranou zdravia nás všetkých Vás budeme informovať prostredníctvom webovej stránky obce, obecného rozhlasu i  úradnej tabule.

Mgr. Michal Materný, starosta obce

kontakty: sekretariat@ganovce.sk         tel. č. : 052/7734571

                  starosta@ganovce.sk              tel. č. : 0907 992 141

                  stavebnyurad@ganovce.sk

                  tsp@ganovce.sk                       tel. č. : 0917 907 386

Nižšie uvádzame dokument uvádzajúci opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR o obmedzení prevádzok, a o pohybe osôb prichádzajúcich zo zahraničia.

V našej obci tak ostávajú otvorené iba dve prevádzky potravín, prosíme Vás, aby ste ich navštevovali v rúškach. Ostatné prevádzky ostávajú zatvorené podľa priloženého dokumentu.

 

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/opatrenie-UVZ-SR-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok.pdf

Z dôvodu sprísnených opatrení v súvislosti s výskytom koronavírusu, ktorý spôsobuje chorobu COVID 19 žiadame občanov, aby obmedzili osobný kontakt s pracovníkmi Obecného úradu v Gánovciach a uprednostili telefonickú, elektronickú alebo písomnú komunikáciu.