Úspešná realizácia projektu „Gánovce – naša sláva tkvie v našej vode“ – podporeného z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja

V priebehu letných a jesenných mesiacov obec Gánovce realizovala obnovu, rekonštrukciu minerálnych prameňov v našej obci. Obec Gánovce bola v tomto podporená z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

V rámci rekonštrukcie sme sa zamerali na:

prameň v Gánovciach:

– nový náter prístrešku,

– zarovnanie existujúcej betónovej kocky, nalepenie – obnova obkladového kameňa z travertínu, výmena rúr za nerezové,

– osadenie náučných tabúľ,

– osadenie koša na triedené zložky odpadu, osadenie cyklostojanu, obnova osadenia lavičiek;

prameň na ul. Filickej:

– výmena starého muriva, vybetónovanie debniacimi tvárnicami, nanesenie zrovnávacej vrstvy lepidla, obloženie – obnova travertínovým obkladom,

– výmena chodníka – dlažobných kociek, obnova chodníka andezitovým kameňom,

– výsadba ihličnatých stromov,

– osadenie náučných tabúľ, koša na triedené zložky odpadu, osadenie cyklostojanu.

Nemožno nespomenúť osadenie smerovníkov k prameňom v častiach obce, kadiaľ turisti do obce prichádzajú.

Celková hodnota projektu činila 3 438,36 EUR, z toho zdroje obce tvoria 20 %.

Starosta obce týmto ďakuje zástupcom PSK za podporu projektu v rozvoji obce a jej výnimočných pamätihodností.

Prikladáme fotografie z realizácie projektu:

print