,

Aktuálne celoštátne a miestne opatrenia v súvislosti s ochorením COVID-19, úprava úradných hodín obecného úradu

V nasledujúcich prílohách uverejňujeme aktuálne opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR.

Príloha č. 1.

Príloha č. 2.

Kvôli výskytu niekoľkých prípadov ochorenia COVID-19 medzi občanmi obce odporúčame občanom a návštevníkom obce, aby sa na verejných priestranstvách zdržiavali iba v nevyhnutných prípadoch a aby obmedzili stretávanie sa s inými osobami.

Pre komunikáciu s obecným úradom žiadame využívať prednostne elektronickú formu komunikácie. Zároveň obecný úrad upravuje úradné hodiny, a to tak, že utorok sa stáva nestránkovým dňom do odvolania.

print