Z dôvodu čerpania dovolenky zamestnancov obecného úradu bude obecný úrad dňa 04. 07. 2022 zatvorený. Opätovne bude otvorený dňa 06. 07. 2022 v riadnych úradných hodinách.

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňujeme oznam – Zápis detí do Materskej školy v Gánovciach pre školský rok 2022/2023.

Všetky potrebné informácie sú na nižšie uvedenom ozname.

OZNAM TU.

Žiadosť o prijatie dieťaťa TU.

Na nižšie priloženom odkaze zverejňujeme Žiadosť o prijatie dieťaťa do Materskej školy v Gánovciach pre školský rok 2022/2023.

Žiadosť TU.

Vážení občania,radi by sme pokračovali v postupnom zveľaďovaní verejných priestranstiev v obci, pričom môžme zároveň čerpať z prírodno-historických daností našej obce. Nepochybne medzi ne patrí i travertín. Spojili sme sily s OZ Neandertal, ktorého predseda Karol Piovarcsy už dávnejšie načrtol predstavu vytvorenia Open-air múzea travertínov Slovenska, symbolicky v našej obci, a podali žiadosť o dotáciu zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja, novej výzvy „Participatívny rozpočet“.

Jej princíp spočíva v SMS hlasovaní o projektoch. Náš projekt má označenie PSK7 . Podporené projekty získajú rovnakú výšku dotácie – 10 000 € (celková alokácia je 130 000 €), žiadosť podalo 20 organizácií z územia PSK. Matematicky je tu šanca, že dve z troch žiadostí uspejú. Preto Vás chceme požiadať o podporu tohto unikátneho projektu, ktorý vo svojej l. fáze rieši umiestnenie 11 solitérov travertínu z rôznych častí Slovenska (celkovo by ich malo pribudnúť do 20). Unikátny je aj v tom, že múzeum travertínov na Slovensku dosiaľ neexistuje.

Stačí zaslať SMS v tvare PSK7 na číslo 0902 025 502 , spätná SMS je zdarma. PSK odmení v losovaní troch výhercov. 1 mobilný telefón = 1 hlas.

HLASOVANIE PREBIEHA DO 15. APRÍLA!

Budeme radi, ak svojou SMS podporíte tento projekt, zazdieľate tento článok a oslovíte svojich známych.

Vopred ďakujeme!

Viac o výzve „Participatívny rozpočet“ na stránke Prešovského samosprávneho kraja TU.

Zdroj foto: po-kraj.sk

Okresný úrad Poprad, Odbor starostlivosti o životné prostredie zverejnil Rozsah hodnotenia podľa § 8 zák. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov pre hodnotenie strategického dokumentu „Zmeny a doplnky č. 6 ÚP obce Gánovce“.

V súlade s § 8 ods. 8 zákona EIA môžu verejnosť, dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj, dotknutý orgán a ďalšie osoby predložiť pripomienky k rozsahu hodnotenia navrhovaného strategického dokumentu do 10 dní od jeho zverejnenia príslušnému orgánu, ktorý ich po vyhodnotení doručí obstarávateľovi.

Obsah Rozsahu hodnotenia spolu s prílohami bol dňa 31. 03. 2022 zverejnený na úradnej tabuli obce, odkaz TU.

Vážení občania obce,

dovoľte mi ako starostovi poďakovať Vám za pomoc a podporu núdznym obyvateľom z Ukrajiny formou potravinových, hygienických, finančných príspevkov, pomoci pri vybavovaní formulárov na úradoch či začleňovaní do spoločnosti, pri ubytovaní. V tejto pomoci neprestávame a zbierka potravín, hygienických potrieb, diek, spacákov a iných vecí na obecnom úrade v čase úradných hodín alebo po telefonickej dohode stále prebieha.

Jeden z príkladov pomoci zdieľame v tomto článku.

Mgr. Michal Materný

starosta

V reakcii na početné podnety obyvateľov Gánoviec obec Gánovce opätovne žiada Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja, ktorý objednáva služby dopravy od SAD Poprad, o zabezpečenie riadnej prevádzky spojov na trase Poprad – Gánovce a späť, a to konkrétne:

– miestny autobus: Bus 706404 6

    6:05    Gánovce,Filice 1  > 6:22 Poprad,,AS 23;

– miestny autobus: Bus 706404 8

    7:05 Gánovce,Filice 1 >   7:22    Poprad,,AS 23.

– zabezpečenie dopravného spojenia žiakov ZŠ Vagonárska (Poprad – Spišská Sobota) po 7. vyučovacej hodine (tak ako tomu bolo prakticky vždy…), cca o 14:30, cez SAD Poprad, Poprad Výkrik a Gánovce/Filice.

– zrušenie spoja:

miestny autobus Bus 706404 18

13:15    Gánovce, Filice 1  > 13:23    Švábovce,,OcÚ 1

Zavedenie taktovej dopravy je veľmi dobrý krok, avšak nie na úkor týchto ranných spojov, kvôli dochádzaniu do práce a do škôl. Preto obec žiada o zváženie racionalizácie dopravy v prípade našej obce, a o zabezpečenie predovšetkým ranných spojov do Popradu a poobedňajšieho spoju zo ZŠ Vagonárska (žiaci majúci 7. vyučovaciu hodinu nemajú možnosť sa dostať autobusovým spojom domov, nie je možné ani upraviť rozvrh hodín, keďže suma vyučovacích hodín dosahuje 30 a viac vyučovacích hodín, preto je 7. vyučovacia hodina nevyhnutnou, a zároveň je v súlade so školskou legislatívou). Rovnako sa nestretávame s pochopením zavedenia spôsobu „zastávky na znamenie“. Na autobusovej zastávke kúpele je lavička, kde mnohí, hlavne starší občania, čakajú na autobus, ktorý okolo zastávky len prejde a nezastaví. Starší občania nemajú šancu tak rýchlo zareagovať, aby zastavili autobus mávaním.

V najbližšom čase budeme očakávať reakciu zo strany Odboru dopravy PSK.

Počas stránkových dní na obecnom úrade, po úradných hodinách a mimo stránkových dní na čísle 0907 992 141.

➡Zoznam trvanlivých potravín:

Konzervy s mäsom, rybami, paštéty, strukoviny, instantné polievky, zaváraniny, džemy, káva, čaj, cukor, med, soľ, cestoviny, omáčky na cestoviny

➡Potreby pre deti:

detské príkrmy – sušené materské mlieko, detská výživa, krupica, kaše

➡Hygienické potreby:

toaletný papier, dámske hygienické pomôcky (vložky, tampóny), plienky (všetky veľkosti), vlhčené vreckovky, jednorazové holiace strojčeky, pena na holenie, šampóny a sprchovacie gély, pracie prostriedky, prostriedky na umývanie riadu, dezinfekcia

➡Iné potreby:

Teplé deky, spacie vaky, lekárničky a zdravotnícky materiál na potrebu prvej pomoci

ĎAKUJEME ZA VAŠU POMOC!