Obec Gánovce oslovuje verejnosť vo veci pripomienkovania Návrhu Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) obce Gánovce pre roky 2021 – 2027, a to do dátumu 30. 09. 2021. Svoje pripomienky môžte zasielať na e-mailovú adresu: starosta@ganovce.sk, prípadne písomne do podateľne obecného úradu v čase úradných hodín.

Dokument PHSR – návrh.

V prílohe zverejňujeme výsledky VI. ročníka behu GANRUN dospelých, ktorý pozostával z hlavnej 9,3 km trate a kategórie „Beh zdravia“ o dĺžke 3 km. Ďakujeme bežcom za účasť a víťazom gratulujeme! Zároveň ďakujeme sponzorom a dobrovoľníkom za ochotu a pomoc pri organizácií oboch častí pretekov.

Fotografie z behu sú dostupné na facebookovej stránke behu: Ganrun – cezpoľný beh Gánovce, rovnako i z detských kategórií zo dňa 28. 08. 2021.

Výsledky behov TU.

Pozývame Vás na podujatie: „miniDeň obce Gánovce 2021“, ktorý sa uskutoční v sobotu 4. septembra 2021. Jeho program pozostáva z bežeckého podujatia GANRUN – kategórií dospelých, so štartom a cieľom na futbalovom ihrisku (štart o 15:00, vyhodnotenie cca o 16:20). Druhou časťou programu je letné kino, s filmom SEDEM ZHAVRANELÝCH BRATOV, začiatok premietania je o 20:00 pri obecnom úrade (v prípade zlého počasia sa premietanie uskutoční v sále OcÚ).

Všetkých srdečne pozývame!

Propozície behu GANRUN.

Na nižšie uvedenom odkaze prikladáme Pozvánku na rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach, ktoré sa uskutoční dňa 02. 09. 2021 o 18:00 hod. v sále Obecného úradu v Gánovciach.

Pozvánka TU.

Oznamujeme účastníkom behu GANRUN ZMENU PROPOZÍCIÍ – posun detských kategórií o týždeň skôr, t. j. 28. 08. 2021 so štartom o 10:00.

Kategórie dospelých ostávajú s dátumom 04. 09. 2021, s posunom o hodinu neskôr, t. j. o 15:00.

VIAC INFORMÁCIÍ V TÝCHTO PROPOZÍCIÁCH.

Na nasledujúcom odkaze uverejňujeme propozície VI. ročníka behu GANRUN, tešíme sa na všetkých zúčastnených bežcov! Prihlasovanie sa po prvý raz uskutoční aj prostredníctvom elektronických prihlášok.

Propozície TU.

Nižšie pripájame Zápisnicu z rokovania Obecného zastupiteľstva v Gánovciach zo dňa 04. 06. 2021. Ospravedlňujeme sa za jej omeškané zverejnenie z dôvodu pretrvávajúcich technických problémov na webovom sídle obce.

Zápisnica TU.

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk v ďalších ôsmych okresných mestách Slovenska.

V Prešovskom kraji je od 18. mája 2021 otvorené detašované pracovisko v Poprade. Nachádza sa v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, prízemie, č. dverí 08). Toto pracovisko slúži pre občanov z Popradského ako aj zo susedných okresov.

Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude detašované pracovisko k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. Klientom sú poskytované služby v podobe základných informácií  a usmernení a sprostredkovania odbornej konzultácie v oblasti právnej podpory a usmernenia, psychologického poradenstva a sociálneho poradenstva. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle +421 908 796 810 alebo +421 51 7082 458, alebo prostredníctvom správy na e-mailovú adresu martin.jurica@minv.sk. Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach bezplatnej pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/ .

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Informačné kancelárie pre obete sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

Dňa 04. 06. 2021 sa uskutoční rokovanie Obecného zastupiteľstva v Gánovciach v sále obecného úradu. Žiadame verejnosť o dodržiavanie protiepidemických opatrení.

Program rokovania TU.