Firma Brantner oznamuje občanom, že z dôvodu technických problémov nákladného vozidla sa zber komunálneho odpadu presúva z utorka 22. 09. 2020 na sobotu 26. 09. 2020.

Zdroj foto: spoločnosť Brantner

Vzhľadom k nešťastnej udalosti – stratenia sa p. Františka Tkáča – obyvateľa obce, kostolníka v rímsko-katolíckom kostole – v nedeľu 30. 08. v Slovenskom Raji, sa starosta obce rozhodol zrušiť sobotňajšie podujatia “Minidňa obce Gánovce”.

Pátranie po nezvestnom p. Františkovi Tkáčovi pokračuje – ak chcete pomôcť pri pátraní, kontaktujte starostu obce na tel. čísle: 0907 992 141.

Obec Gánovce organizuje pre občanov a návštevníkov “mini Deň obce Gánovce”, ktorý sa uskutoční 5. 9. 2020.

Koronakríza spôsobila, že v mnohých obciach a mestách sa rušia tradičné podujatia, dotklo sa to aj našej obce, avšak zvolili sme aspoň kompromisné riešenie – podujatie pozostáva z troch akcií:

  • GANRUN 2020 – bežecké podujatie – od 13:00/15:00 – ul. Nová/priestor pri OcÚ,
  • Vystúpenie Mladých umelcov o 19:00, v priestore pri OcÚ,
  • Letné kino – 20:00, priestor pri OcÚ.

Počas dňa obce platia usmernenia dané Úradom verejného zdravotníctva SR.

Srdečne pozývame!

Pozývame Vás na 6. ročník gánovského bežeckého podujatia GANRUN. To sa uskutoční 5. 9. 2020, ako súčasť “Mini” dňa obce Gánovce.

Podujatie sa presúva na ul. Novú, nakoľko v blízkosti futbalového ihriska prebieha výstavba rodinných domov. Rovnako z týchto dôvodov sa upravuje trať, ktorá bude viesť popod les na Kvetnicu a späť – itinerár trate, rozdelenie ostatných tratí detských kategórií a ďalšie informácie prikladáme na tomto odkaze.

Počas pretekov a pri vyhlasovaní výsledkov platia usmernenia dané Úradom verejného zdravotníctva SR a organizátorom.

Zber elektroodpadu sa uskutoční zajtra, t. j. 22. 8. 2020, spred rodinných domov. Elektroodpad majte vyložený najneskôr o 6:30 ráno. Elektroodpad, z ktorého budú odstránené motorové komponenty, nebude zberovou spoločnosťou odvezený a jeho majiteľ ho bude musieť odstrániť na vlastné náklady.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Poprade vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Poprad od 10. augusta 2020 od 10:00 h do odvolania. Viac informácii v priloženom dokumente.

Pozývame Vás na premietanie filmu Obecná škola v rámci “Letného kina v Gánovciach”, kt. sa uskutočňuje vo svojom II. ročníku.

Premietanie sa uskutoční 31. 07. 2020 o 21:00 na parkovisku pri obecnom úrade.

Návštevníci môžu uhradiť dobrovoľný príspevok.

V prípade zlého počasia sa premietanie uskutoční v sále obecného úradu.

(fotografia – zdroj youtube.com)


Pozývame Vás na spoločný cyklovýlet pod názvom “bicyklujúce SAGÁNovce”!

Na spoločnú cestu vyrážame 12. júla 2020 o 10:00 od Hasičskej zbrojnice v Gánovciach, navštívime:

  • lom pri Kvetnici,
  • zvernicu,
  • občerstvíme sa v Bufete na splave,
  • zájdeme do Svitu,
  • Vápenicu,
  • návrat do Gánoviec.

Začínajúci a menej zdatní cyklisti môžu absolvovať kratšiu etapu (napr. po zvernicu, resp. po Bufet na splave).

Účastníci počas priebehu dodržujú pravidlá cestnej premávky a premávky na cyklistických chodníkoch. Deti a mládež do 15 rokov s povinnými ochrannými prvkami. V prípade zlého počasia sa akcia presúva na august 2020.

Tešíme sa na spoločný čas!