,

Deň obce Gánovce 2022 – úprava programu

Deň obce Gánovce sa už blíži, 03. 09. 2022 sa s Vami radi stretneme na futbalovom ihrisku v Gánovciach, na športovo – hudobno – kultúrnom podujatí našej obce.

Úpravou programu dňa obce je zmena poradia vystúpení, nasledovne:

16:30 – 18:00 DYNAMIX

18:00 – 19:00 Tombola

19:00 – 20:15 „Exekútor v sukni“ – divadelné predstavenie Divadla Ozvena PP – Stráže

20:15 Diskotéka

print