,

Dodatočný zber komunálneho odpadu – informácia

Firma Brantner oznamuje, že dodatočný zber komunálneho odpadu v obci sa uskutoční zajtra, t. j. 9. 12. 2020. Dodatočný zber je náhradou za nevyzbieraný komunálny odpad zo dňa 1. 12. 2020 na uliciach:

  • Filická,
  • Kožuchovská,
  • Jesenná,
  • Záhradná,
  • Sadová.
print