,

Dotazník Plánu udržateľnej mobility regiónu Vysoké Tatry

Touto cestou Vás chceme v mene Regionálneho združenia tatranských a podtatranských obcí, ktorého je naša obec súčasťou, požiadať o vyplnenie dotazníka na tému Plánu udržateľnej mobility (PUM) regiónu Vysoké Tatry.

print