,

Gánovské deti navštívil Mikuláš

5. 12. 2020 navštívil Gánovské deti Mikuláš spolu s anjelom a čertom. Obdaroval ich balíčkami s ovocím a sladkosťami.

print