,

Informácia Podtatranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a.s.

Dňa 24. 07. 2022 môže vo výnimočných prípadoch dôjsť k miernemu zákalu vody vo vodovodnej sieti a to z dôvodu zvýšeného odberu vody z verejného vodovodu počas hasičskej súťaže.

Zdroj foto: pvpsas.sk

print