,

Informačný plagát k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov

Na nižšie uvedenom odkaze uverejňujeme informačný plagát k Sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

Odkaz: https://data.statistics.sk/sodb2021/SODB_Plagat_A4.pdf

print