,

Informovanie občanov o povinnosti registrácie chovov ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Poprad zverejňuje oznámenia v nasledovných prílohách:

Príloha č. 1.

Príloha č. 2.

Príloha č. 3.

Príloha č. 4.

Príloha č. 5.

print