,

Komunitné centrum Gánovce – oznam o výberovom konaní

Obec Gánovce vyhlasuje výberové konanie na pracovné pozície v Komunitnom centre Gánovce:

  • odborný manažér KC,
  • komunitný pracovník KC,
  • pracovník KC.

Viac informácií v priloženom dokumente.

print