,

Majetkové priznanie starostu obce Gánovce za rok 2019

Na nižšie uvedenom odkaze je sprístupnené majetkové priznanie starostu obce Gánovce za rok 2019:

Majetkové priznanie starostu za rok 2019

print