,

Návrh rozpočtu obce Gánovce na roky 2021, 2022 a 2023

Na nižšie uvedenom odkaze obec Gánovce uverejňuje návrh rozpočtu na roky 2021, 2022 a 2023.

Návrh rozpočtu TU.

print