,

Nové číslo Gánovského spravodajcu

Erb obce Gánovce

V prílohe si môžete prečítať najnovšie číslo Gánovského spravodajcu.

Gánovský spravodajca č. 2/2022.

print