,

Obec Gánovce zverejňuje zámer na prenájom nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže

Na nižšie uvedenom odkaze zverejňuje obec Gánovce zámer na prenájom nebytových priestorov formou obchodnej verejnej súťaže – za účelom prevádzkovania predajne potravín.

Viac informácií v priloženom ODKAZE.

print