Preventívne opatrenia na ochranu seniorov pred špecifickou trestnou činnosťou páchanou na senioroch.

Plagát.

print