,

Opätovný apel obce Gánovce k zabezpečeniu riadnej premávky autobusov SAD Poprad

V reakcii na početné podnety obyvateľov Gánoviec obec Gánovce opätovne žiada Odbor dopravy Prešovského samosprávneho kraja, ktorý objednáva služby dopravy od SAD Poprad, o zabezpečenie riadnej prevádzky spojov na trase Poprad – Gánovce a späť, a to konkrétne:

– miestny autobus: Bus 706404 6

    6:05    Gánovce,Filice 1  > 6:22 Poprad,,AS 23;

– miestny autobus: Bus 706404 8

    7:05 Gánovce,Filice 1 >   7:22    Poprad,,AS 23.

– zabezpečenie dopravného spojenia žiakov ZŠ Vagonárska (Poprad – Spišská Sobota) po 7. vyučovacej hodine (tak ako tomu bolo prakticky vždy…), cca o 14:30, cez SAD Poprad, Poprad Výkrik a Gánovce/Filice.

– zrušenie spoja:

miestny autobus Bus 706404 18

13:15    Gánovce, Filice 1  > 13:23    Švábovce,,OcÚ 1

Zavedenie taktovej dopravy je veľmi dobrý krok, avšak nie na úkor týchto ranných spojov, kvôli dochádzaniu do práce a do škôl. Preto obec žiada o zváženie racionalizácie dopravy v prípade našej obce, a o zabezpečenie predovšetkým ranných spojov do Popradu a poobedňajšieho spoju zo ZŠ Vagonárska (žiaci majúci 7. vyučovaciu hodinu nemajú možnosť sa dostať autobusovým spojom domov, nie je možné ani upraviť rozvrh hodín, keďže suma vyučovacích hodín dosahuje 30 a viac vyučovacích hodín, preto je 7. vyučovacia hodina nevyhnutnou, a zároveň je v súlade so školskou legislatívou). Rovnako sa nestretávame s pochopením zavedenia spôsobu „zastávky na znamenie“. Na autobusovej zastávke kúpele je lavička, kde mnohí, hlavne starší občania, čakajú na autobus, ktorý okolo zastávky len prejde a nezastaví. Starší občania nemajú šancu tak rýchlo zareagovať, aby zastavili autobus mávaním.

V najbližšom čase budeme očakávať reakciu zo strany Odboru dopravy PSK.

print