,

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR o zákaze a obmedzení prevádzok, a o pohybe osôb prichádzajúcich zo zahraničia

Nižšie uvádzame dokument uvádzajúci opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR o obmedzení prevádzok, a o pohybe osôb prichádzajúcich zo zahraničia.

V našej obci tak ostávajú otvorené iba dve prevádzky potravín, prosíme Vás, aby ste ich navštevovali v rúškach. Ostatné prevádzky ostávajú zatvorené podľa priloženého dokumentu.

 

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/opatrenie-UVZ-SR-o-zakaze-a-obmedzeni-prevadzok.pdf

print