V nasledujúcom odkaze zverejňujeme Opatrenie ÚVZ SR o schôdzach štátnych a samosprávnych orgánov https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Opatrenie_schodze_statnych_organov.pdf

print