,

Oznam Cirkevného zboru ECAV Švábovce k Službám Božím

Cirkevný zbor ECAV Švábovce oznamuje možnosť sledovania prenosu zo Služieb Božích na Kežmarskej televízii (KTV) nasledovne:

31. 12. 2020 o 17.00,

  1. 1. 2020 o 9.00,

3. 1. 2020 o 9.00,

6. 1. 2020 o 9.00,

10. 1. 2020 o 9.00.

print