,

Oznam MUDr. Dany Kováčovej

Erb obce Gánovce

MUDr. Kováčová v Poprade informuje svojich pacientov, že terajšia ambulancia v priestoroch nemocnice bude poskytovať služby

do 30.6.2022.

Po tomto termíne ambulancia MUDr. Kováčovej bude presťahovaná do budovy polikliniky na

ul. Karpatská 1 v blízkosti hotela Tatra.

 MUDr. Kováčová ďakuje za pochopenie.

print