,

Oznámenie o nefunkčnosti obecného rozhlasu

Oznamujeme občanom, že obecný rozhlas a SMS služba sú do opravenia poruchy nefunkčné.

Systém civilnej ochrany je v plnej prevádzke nezávisle od obecného rozhlasu.

print