,

Oznámenie o začatí obstarávania Zmien a doplnkov územného plánu obce Gánovce

Text oznámenia nájdete v tejto prílohe.

print