,

Poďakovanie za pomoc núdznym z Ukrajiny

Vážení občania obce,

dovoľte mi ako starostovi poďakovať Vám za pomoc a podporu núdznym obyvateľom z Ukrajiny formou potravinových, hygienických, finančných príspevkov, pomoci pri vybavovaní formulárov na úradoch či začleňovaní do spoločnosti, pri ubytovaní. V tejto pomoci neprestávame a zbierka potravín, hygienických potrieb, diek, spacákov a iných vecí na obecnom úrade v čase úradných hodín alebo po telefonickej dohode stále prebieha.

Jeden z príkladov pomoci zdieľame v tomto článku.

Mgr. Michal Materný

starosta

print