,

Pomoc pre obete trestných činov je dostupná v Prešovskom kraji aj v novom detašovanom pracovisku na Okresnom úrade v Poprade

Informačné kancelárie pre obete trestných činov sídliace v každom krajskom meste rozširujú svoju pôsobnosť aj do ďalších miest, a to zriadením detašovaných pracovísk v ďalších ôsmych okresných mestách Slovenska.

V Prešovskom kraji je od 18. mája 2021 otvorené detašované pracovisko v Poprade. Nachádza sa v priestoroch Klientskeho centra Okresného úradu Poprad (Nábrežie Jána Pavla II. 16, 058 44 Poprad, prízemie, č. dverí 08). Toto pracovisko slúži pre občanov z Popradského ako aj zo susedných okresov.

Obetiam alebo potenciálnym obetiam bude detašované pracovisko k dispozícii každý utorok v čase od 8:30 do 15:00 hod. Klientom sú poskytované služby v podobe základných informácií  a usmernení a sprostredkovania odbornej konzultácie v oblasti právnej podpory a usmernenia, psychologického poradenstva a sociálneho poradenstva. V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné vopred si dohodnúť termín na telefónnom čísle +421 908 796 810 alebo +421 51 7082 458, alebo prostredníctvom správy na e-mailovú adresu martin.jurica@minv.sk. Viac informácií o prevencii kriminality a možnostiach bezplatnej pomoci nájdete na https://prevenciakriminality.sk/ .

Na Slovensku ide o prvé zavedenie systémovej služby pre obete trestných činov, ktorá je v gescii Ministerstva vnútra SR v spolupráci s jednotlivými partnermi. Informačné kancelárie pre obete sú vytvorené odborom prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR.

print