, ,

Pozvánka na oslavu 100. výročia založenia hasičstva v obci Gánovce

Obec Gánovce spolu s DHZ Gánovce ako organizátorom podujatia, Vás pozývajú na 100. výročie založenia hasičstva v obci Gánovce, dňa 29. 06. 2024, spolu so sprievodným programom (viď. plagát).

print