,

Pripomíname si 120. výročie smrti Augustína Korponaya

23. mája 2020 si pripomíname 120. výročie Augustína Korponaya. Kto bol tento človek a čím bol významný pre našu obec?

Augustín Korponay sa narodil 28. mája 1822 v Starej Ľubovni, bol župným hodnostárom a právnikom, stal sa aj prvým podžupanom vtedajšej Spišskej stolice. Taktiež bol vyznamenaný Radom železnej koruny.

V Gánovciach sa zaslúžil o rozvoj kúpeľov – dal postaviť kúpeľný dom, letohrádok, reštauráciu a spoločenský pavilón. Spomína sa tiež ako osobnosť, ktorá postavila kaštieľ v klasicistickom slohu – v ktorom dnes sídli materská škola.

Starosta obce v mene všetkých občanov umiestnil na miesto jeho odpočinku – pri rímskokatolíckom kostole – spomienkovú kyticu.

Česť jeho pamiatke.

print