,

Pripomíname si 76. výročie oslobodenia obce Gánovce

28. januára 1945 približne o 6:15 hod. bola obec Gánovce oslobodená vojskami IV. ukrajinského armádneho zboru, konkrétne 8. streleckou divíziou zvanou Jampolská, plukovníkom Nikolajom Sergejevičom Ugrjumom spolu s 1. československým armádnym zborom, ktorému velil gen. Ludvík Svoboda. Vtedy do obce prišli prvé prieskumné a potom ďalšie vojenské jednotky. Od Gánoviec došli do Popradu ďalšie jednotky streleckého pluku a v ďalších hodinách ďalšie vojenské útvary. V Moskve na túto počesť – oslobodenia Popradu a okolí a ešte v ten istý deň o 23:00 hod. zaznelo 12 sálv zo 124 diel.

Oslobodenie Popradu hodnotili aj v rozkaze hlavného veliteľa Červenej armády J. V. Stalina ako veľmi významný čin. Na počesť vyznamenali osloboditeľské jednotky a udelili im čestný názov „Popradské“.

Zdroj: z knihy „Gánovce v rokoch 1918 – 1945“

print