,

Rozpis Služieb Božích počas vianočných sviatkov

Na obrázku zverejňujeme veriacim ECAV rozpis a pokyny k Službám Božím počas vianočných sviatkov.

print