,

Vyhlásenie starostu obce k blížiacemu sa Výberovému konaniu na členov miestnej občianskej a preventívnej služby

Starosta obce, Mgr. Michal Materný, z dôvodu šírenia sa niekoľkých nepravdivých a ničím nepodložených tvrdení k blížiacemu sa Výberovému konaniu na členov miestnej občianskej a preventívnej služby (MOaPS) informuje verejnosť, že kategoricky odmieta akékoľvek informácie resp. tvrdenia o tom, že je už vopred rozhodnuté, kto sa členom MOaPS stane, a nie je mu jasné, čo tým autori týchto výrokov sledujú.

Zároveň odporúča potenciálnym kandidátom, aby predovšetkým podali žiadosť v riadnom termíne, t. j. do zajtra – 11. 03. 2024 do 15:00 hod. do podateľne obecného úradu spolu so všetkými náležitými prílohami (viac v tomto článku), a aby sa dôsledne pripravili na samotné výberové konanie, ktoré sa uskutoční v utorok 12. 03. 2024 od 17:30 hod. Kandidáti budú na výberové konanie pozvaní v oddelených časových intervaloch.

print