, ,

Výsledky volieb do samosprávy obcí a samosprávy krajov 2022

Výsledky volieb je možné zhliadnuť prostredníctvom vyhľadávania na oficiálnej webovej stránke pre voľby: https://www.volbysr.sk/sk/

print