,

Zápis detí do Materskej školy Gánovce v šk. r. 2024/2025

Materská škola Gánovce vyhlasuje zápis detí pre školský rok 2024/2025, v čase od 06. mája do 17. mája v hodinách medzi 12-tou a 16-tou.

Formulár – Žiadosť dieťaťa o zápis do MŠ.

print