,

Zber elektroodpadu

Zber elektroodpadu sa uskutoční zajtra, t. j. 22. 8. 2020, spred rodinných domov. Elektroodpad majte vyložený najneskôr o 6:30 ráno. Elektroodpad, z ktorého budú odstránené motorové komponenty, nebude zberovou spoločnosťou odvezený a jeho majiteľ ho bude musieť odstrániť na vlastné náklady.

print