,

Zber pokosenej trávy a bioodpadu

Oznamujeme občanom, že zber pokosenej trávy začne dňa 11. 05. 2020 v dvojtýždňových intervaloch a to formou vriec umiestnených pred domom. Občania, ktorí si konvu na vývoz bioodpadu prostredníctvom obce už zajednali – došlo vzhľadom ku komplikácii zo strany dodávateľa k oneskoreniu dodávky, tú očakávame v najbližších dňoch.

Zároveň chceme upozorniť občanov, že pri vreciach ide o dočasné riešenie z technických dôvodov. Od 01. 07. 2020 obec prostredníctvom VZN stanoví občanom povinnosť disponovať konvou pre vývoz pokosenej trávy a bioodpadu v prípade, ak bioodpad nekompostujú sami. Preto ak chcete vývoz pokosenej trávy, neskôr aj kuchynského biododpadu aj po 01. 07. 2020, tak si musíte sami alebo prostredníctvom obce zabezpečiť hnedý kontajner na bioodpad 240 l.

Ďakujeme za porozumenie.

print