,

Zber veľkoobjemového odpadu

Dňa 14. 11. 2020, t. j. v sobotu, sa uskutoční zber veľkoobjemového odpadu, a to pri futbalovom ihrisku a pri minerálnom prameni vo Filiciach, od 7:00 do 13:00, resp. do naplnenia kontajnerov. Zároveň žiadame občanov o dodržiavanie súčasných platných opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19.

Zdroj foto: firma Brantner Poprad, s. r. o.

print