,

Zmena a doplnenie hlavného hygienika SR zo dňa 16. 03. 2020

Prílohu horespomenutých zmien a doplnkov HH SR prikladáme nižšie:

 

https://ganovce.sk/wp-content/uploads/Zmena-a-doplnenie-opatrenia-HH-SR-16.-03.-2020.pdf

print