,

Žumpy a individuálne čističky odpadových vôd – usmernenie

V nasledujúcom odkaze uverejňujeme usmernenie vo veci žúmp a individuálnych čističiek odpadových vôd.

Odkaz TU.

print