, ,

CELOPLOŠNÉ TESTOVANIE V OBCI GÁNOVCE

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a potrebu pomôcť pri celoplošnom testovaní občanov, OBEC GÁNOVCE hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri celoplošnom testovaní s názvom „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“
Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť telefonicky alebo sms správou na tel.č. 0907 992 141, resp. na e-mail: starosta@ganovce.sk. Ďakujeme.

print