V reakcii na aktuálne opatrenia vlády Slovenskej republiky a predĺženie dištančnej formy výučby na školách sa Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Úrad Košického samosprávneho kraja dohodli, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej šírením nákazy COVID-19 a prijatými opatreniami Vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu u športu SR, predĺžia v prímestskej autobusovej doprave prázdninový režim.

V praxi to bude znamenať, že zmluvní dopravcovia oboch krajov budú od  11. 1. 2021 do odvolania prevádzkovať pravidelnú autobusovú dopravu ako počas školských prázdnin. Predpokladá sa, že tento stav potrvá minimálne do 24. 1. 2021.

Vysvetlivka „značka 11 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou budú premávať v tomto období.

Vysvetlivka „značka 10 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou nebudú premávať v tomto období.

Informácie o autobusových spojoch bude možné získať na autobusových staniciach, na webových stránkach zmluvných dopravcov Prešovského a Košického kraja alebo na www.cp.sk.

Zdroj foto: www.sadpp.sk

Počnúc dňom 16. 12. 2020 (streda) z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 medzi občanmi obce bude Obecný úrad v Gánovciach zatvorený do odvolania. Z toho dôvodu bude uzatvorená aj pobočka Slovenskej pošty v Gánovciach.

Občania môžu pracovníkov obecného úradu kontaktovať prostredníctvom e-mailov a telefónnych čísiel uvedených v sekcii Kontakt.

Obec Gánovce v súlade s usmerneniami hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu a z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov OcÚ žiada obyvateľov a ostatných klientov, aby obmedzili návštevu obecného úradu na nevyhnutnú mieru. V prípade potreby vybavenia nevyhnutných a neodkladných záležitosti uprednostnite telefonické alebo elektronické vybavenie.

KONTAKTY:
sekretariát: 052/7734571, e-mail: sekretariat@ganovce.sk
dane a poplatky: 0915 498 737, e-mail: daneapoplatky@ganovce.sk
ekonómka: 0917 942 311, e-mail: ekonomka@ganovce.sk
stavebný úrad: 0951 390 054, e-mail: stavebnyurad@ganovce.sk
terénne soc. prac. : 0917 907 386, e-mail: tsp@ganovce.sk

HODINY PRE VEREJNOSŤ:

PONDELOK: 8.00 – 11.30
UTOROK: 8.00 – 11.30
STREDA: 12.30 – 16.30
ŠTVRTOK: nestránkový deň
PIATOK: 8.00 – 11.30

stavebný úrad: STREDA: 12.30 – 16.30

Prosíme verejnosť o dodržiavanie tohto času.
Žiadame obyvateľov, ktorí majú akékoľvek príznaky chrípkových ochorení (nádcha, kašeľ, teplota…), aby návštevu obecného úradu odložili.
Pri vstupe na úrad používajte ochranné rúško, dezinfekciu, prípadne rukavice. Do kancelárie nevstupujte, ak sa tam nejaká stránka práve vybavuje .

I. kola testovania v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2020 sa zúčastnilo 941 osôb, z toho 7 pozitívne testovaných, čo predstavuje 0,74 %.

II. kola testovania v dňoch 7. – 8. 11. 2020 sa zúčastnilo 891 osôb, z toho boli 3 pozitívne testovaní, čo predstavuje 0,34 %.

Starosta obce Gánovce vyjadruje vďaku všetkým zúčastneným a nápomocným pri prípravách a realizácii testovania v našej obci.

Nakoľko bol až dnes uverejnený časový termín konania II. kola testovania na COVID-19, bolo potrebné upraviť časový rozpis ulíc pre testovanie.

Aktualizovaný oznam a časový rozpis nájdete TU.

II. kolo celoplošného testovania sa uskutoční v dňoch 7. 11. – 8. 11. 2020 od 7:00 do 22:00 (posledný odber o 21:30) na parkovisku Aquaspa Gánovce.

Poradie ulíc sa oproti I. kolu testovania mení, a to nasledovne (sobota – filické ulice, nedeľa – gánovské ulice):

SOBOTA 7. 11. 2020:

7:00 – 8:30 – ul. Nová (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Gánoviec),

8:30 – 10:15 – ul. Veterná, ul. Popradská,

10:15 – 12: 00 – ul. Poľná, ul. Požiarna,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:15 – ul. Filická po križovatku s ul. Kožuchovskou (od potravín ku križovatke)

15:15 – 17:45 – ul. Filická od križovatky s ul. Kožuchovskou (po železničnú zastávku)

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Lesná, ul. Kožuchovská.

NEDEĽA 8. 11. 2020:

7:00 – 10:00 – ul. Záhradná, ul. Sadová,

10:00 – 12:00 – ul. Lúčna, ul. Jesenná,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:45 – ul. Gánovská,

15:45 – 16:45 – ul. Jarná, ul. Zimná, ul. Krátka, ul. Športová,

16:45 – 17:45 – ul. Borovicová, ul. Staré ihrisko, ul. Slnečná,

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Letná, ul. Hlavná (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Filíc).

Jednotlivé časové úseky je potrebné chápať s rezervou, nakoľko nie je možné presné určenie počtu osôb, ktoré sa testovania zúčastnia, rovnako nie je možné presne časovo vymedziť počet odberov v prepočte na jednu hodinu. Rozdelenie ulíc vyplýva z približne rovnakých kumulatívnych počtov zastúpenia obyvateľov na jednotlivých uliciach a je schválené povereným príslušníkom Ozbrojených síl SR.

Občania zúčastnení testovania sa riadia pokynmi administratívnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, zástupcu Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, prípadne dobrovoľníkov.

Celoplošné testovanie sa uskutoční v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2020 od 7:00 do 22:00 (posledný odber o 21:30) na parkovisku Aquaspa Gánovce, týmto chceme poďakovať majiteľom za sprístupnenie tohto priestoru.

Testovanie sa odporúča osobám vo veku 10 – 65 rokov. Nakoľko sa testovanie skrátilo o jeden deň, prosím občanov o trpezlivosť pri čakaní na odber. Odber bude rozdelený nasledovne na gánovské a filické ulice, nasledovne:

SOBOTA 31. 10. 2020:

7:00 – 10:00 – ul. Záhradná, ul. Sadová,

10:00 – 12:00 – ul. Lúčna, ul. Jesenná,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:45 – ul. Gánovská,

15:45 – 16:45 – ul. Jarná, ul. Zimná, ul. Krátka, ul. Športová,

16:45 – 17:45 – ul. Borovicová, ul. Staré ihrisko, ul. Slnečná,

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Letná, ul. Hlavná (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Filíc).

NEDEĽA 1. 11. 2020:

7:00 – 8:30 – ul. Nová (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Gánoviec),

8:30 – 10:15 – ul. Veterná, ul. Popradská,

10:15 – 12: 00 – ul. Poľná, ul. Požiarna,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:15 – ul. Filická po križovatku s ul. Kožuchovskou (od potravín ku križovatke)

15:15 – 17:45 – ul. Filická od križovatky s ul. Kožuchovskou (po železničnú zastávku)

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Lesná, ul. Kožuchovská.

Jednotlivé časové úseky je potrebné chápať s rezervou, nakoľko nie je možné presné určenie počtu osôb, ktoré sa testovania zúčastnia, rovnako nie je možné presne časovo vymedziť počet odberov v prepočte na jednu hodinu. Rozdelenie ulíc vyplýva z približne rovnakých kumulatívnych počtov zastúpenia obyvateľov na jednotlivých uliciach a je schválené povereným príslušníkom Ozbrojených síl SR.

Občania zúčastnení testovania sa riadia pokynmi administratívnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, zástupcu Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, prípadne dobrovoľníkov:

Krok 1 – REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom (alebo iným vhodným preukazom či dokladom), pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo. Na registráciu prichádzate s rúškom alebo iným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest.

Krok 2 – TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Krok 3 – VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru,  kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4 – PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Prosíme občanov, aby boli trpezliví a zhovievaví hlavne voči starším osobám, a umožnili im výkon odberu prednostne. Zároveň žiadame o dodržiavanie minimálne 2 m odstupov pri čakaní na odber.

V prípade doplňujúcich informácií sa na nás obráťte na:

sekretariat@ganovce.sk – č. tel.: 052/773 45 71

starosta@ganovce.sk – č. tel.: 0907 992 141.

Na oprave obecného rozhlasu a systéme SMS správ sa stále pracuje. Pokiaľ máte vedomosť o niekom, kto nemá prístup k internetu resp. k týmto informáciám, prosíme o ich zdieľanie danej osobe, resp. vieme tejto osobe poskytnúť my na horeuvedených kontaktoch.

Oficiálne stránky venujúce sa testovaniu:

www.somzodpovedny.sk

www.spolocnazodpovednost.sk

www.uvzsr.sk

www.zmos.sk

S prianím všetkého dobrého

Mgr. Michal Materný

starosta obce Gánovce

Vzhľadom na vzniknutú situáciu a potrebu pomôcť pri celoplošnom testovaní občanov, OBEC GÁNOVCE hľadá dobrovoľníkov na pomoc pri celoplošnom testovaní s názvom „SPOLOČNÁ ZODPOVEDNOSŤ“
Dobrovoľníci sa môžu prihlásiť telefonicky alebo sms správou na tel.č. 0907 992 141, resp. na e-mail: starosta@ganovce.sk. Ďakujeme.