Prešovský samosprávny kraj zisťuje záujem o očkovanie občanov nad 60 rokov, resp. zdravotne ťažko postihnutých v našej obci kvôli zabezpečeniu mobilnej očkovacej jednotky. V prípade záujmu o očkovanie osôb nad 60 rokov, resp. zdravotne ťažko postihnutých nás kontaktujte do zajtra, t. j. 21. 04. 2021 do 8:30 na tel. čísle 0907 992 141, prípadne zaslaním SMS správy na toto číslo, s uvedením mena a adresy osoby, kt. má byť zaočkovaná.

  1. marca 2021, Poprad

Kritickú situáciu hlási aj nemocnica v Poprade, Okresný úrad apeluje na občanov

Epidemiologická situácia v pandémii ochorenia COVID-19 sa v posledných týždňoch pod Tatrami vyvíja nepriaznivo, čo sa prejavuje aj v kritickej situácii v Popradskej nemocnici, ktorá dnes funguje na hranici svojich kapacít, o čom informoval riaditeľ nemocnice Erik Chorvát počas Krízového štábu Okresného úradu Poprad, ktorý mimoriadne zasadal 19. marca 2021.

V Nemocnici Poprad a.s. majú už takmer naplnené kapacity lôžok pre pacientov s ochorením COVID-19. Lôžka s umelou pľúcnou ventiláciou sú plné, zdravotnícki pracovníci zažívajú najväčší nápor za celé trvanie pandémie. V nemocnici sa obávajú vzhľadom na vypätý stav, že niektorým pacientom, ktorí sa ocitnú v situácii pri ohrození zdravia alebo života, nebude technický možné poskytnúť dostatočnú lekársku pomoc. Je dôležité povedať, že medzi hospitalizovanými dnes v nemocnici už neprevládajú len staršie osoby a väčšina pacientov nie sú ľudia z profesií, kde je riziko nákazy najväčšie ako zdravotní pracovníci, predavači, zamestnanci školských zariadení a podobne. Ukazuje sa, že v celom okrese prevláda silné nekontrolované komunitné šírenie vírusu v bežných rodinách a drvivá časť hospitalizovaných pacientov s ochorením COVID-19 sú ľudia z prostredia, kde sa dôsledne nedodržiavajú epidemiologické pravidlá.

Situácia v otvorených školských zariadeniach a centrách sociálnych služieb je v okrese na teraz stabilizovaná, avšak RÚVZ so sídlom v Poprade vo svojom územnom obvode eviduje výrazný nárast počtu osôb, ktorým laboratórnymi testami RT-PCR a antigénovými testami bola potvrdená prítomnosť koronavírusu SARS CoV-2. Nemocnica, polícia, regionálny úrad verejného zdravotníctva a ostatné zložky v okrese Poprad činné pri riešení tejto krízovej situácie vykonávajú svoje úlohy už nad rámec svojich kapacitných možností, je ťažko nájsť ešte nejaké rezervy, preto bez úzkej súčinnosti a pomoci všetkých občanov sa situácia môže ešte zhoršiť.

Nepriaznivú situáciu by podľa krízového štábu mohlo zlepšiť okrem plošného očkovania, ak by široká verejnosť dôrazne a naďalej obmedzila svoju mobilitu mimo svojho bydliska, rešpektovala obmedzenia slobody pohybu v zmysle uznesenia vlády a opatrenia orgánov verejného zdravotníctva, pri nevyhnutnom pobyte vo vonkajších priestoroch dodržiavala opatrenia (prekrytie horných dýchacích ciest, dodržiavanie odstupov), vyhýbala sa miestam, kde sa združuje vyšší počet ľudí a ľudí bez rúšok.

Zároveň Okresný úrad apeluje na občanov, aby osoby s pozitívnym ochorením Covid-19 a osoby, ktoré prišli do kontaktu s pozitívnou osobou na ochorenie Covid-19 dôsledne dodržiavali izoláciu v domácom prostredí. Iba osobnou zodpovednosťou každého z nás a dodržiavaním preventívnych opatrení vydaných Úradom verejného zdravotníctva SR v záujme ochrany verejného zdravia prispejeme k zlepšeniu epidemiologickej situácie vo výskyte ochorenia COVID-19 v okrese Poprad a vyhneme sa ďalším úmrtiam a kolapsu nemocnice, ktoré reálne hrozia.

Kontakty:
prednosta Okresného úradu Poprad – Dr. Jozef Bednár,
Tel. 052/7160 256, e-mail: prednosta.pp@minv.sk
generálny riaditeľ Nemocnice Poprad, a. s. – MUDr. Erik Chorvát, MBA
Tel. 052/7125 408, e-mail: erik.chorvat@nemocnicapp.sk

V prílohe uvádzame uznesenie Vlády SR týkajúce sa predĺženia času trvania núdzového stavu.

PRÍLOHA.

V prílohe uverejňujeme najnovšie uznesenie Vlády SR vo veci sprísnených opatrení.

PRÍLOHA.

Počas víkendu 23. – 24. 1. 2021 mali občania možnosť zúčastniť sa testovania na ochorenie COVID-19 v priestoroch areálu MŠ v Gánovciach.

Testovania sa dovedna zúčastnilo 478 osôb, z toho 0 pozitívnych.

Starosta obce týmto ďakuje odberovému tímu, príslušníkovi OS SR, zamestnancom OcÚ, OÚ v Poprade za organizáciu a realizáciu testovania, rovnako i občanom za disciplinovanosť a účasť. Občania mali možnosť rezervovať si konkrétny termín testovania, čím sa podarilo predísť dlhému čakaniu na samotný odber.

V nasledujúcich riadkoch informujeme občanov o celoplošnom testovaní v obci Gánovce:

PRIHLÁSENIE NA REGISTRAČNÝ SYSTÉM – kliknutím na TENTO ODKAZ.

Rezervácia je možná najneskôr 1 hodinu pred požadovaným neobsadeným termínom.

Miesto testovania:  materská škola – severná terasa (Športová 203/10)

Dátum a čas testovania:

sobota 23. 01. 2021 – 8:30 – 12:00; 12:40 – 18:00 (12:00 – 12:39 – obedňajšia prestávka)

nedeľa 24. 01. 2021 – 8:30 – 13:00

Čo si treba k testovaniu doniesť:

Občania od 15 rokov: občiansky preukaz

Všetci občania: svoje telefónne číslo mobil alebo pevná linka (telefónne číslo je potrebné nahlásiť pri registrácii  spolu s občianskym preukazom )

Pre koho je testovanie určené:

  • osoby od 15 do 65 rokov.

Testovania sa nie je potrebné zúčastniť, ak osoby:

  • v posledných 90 dňoch prekonali ochorenie COVID-19,
  • boli zaočkované proti ochoreniu COVID-19,
  • so zdravotnými problémami, ktoré bližšie špecifikuje vyhláška Ministerstva zdravotníctva SR.

V závere chceme občanov požiadať o dodržiavanie opatrení, najmä dodržiavanie 2 m odstupov, nosenie rúšok resp. iného vhodného prekrytia horných dýchacích ciest, dodržiavanie pokynov odberného tímu a sprievodného personálnu, a o trpezlivosť. Nakoľko na základe minulých kôl testovania zdravotníci otestovali v priemere 42 – 47 osôb za hodinu, v rezervačnom systéme bolo možné nastaviť iba interval v minútach (nie v sekundách). Z uvedených dôvodov je zvolený 2-minútový interval, v rámci ktorého sa predpokladá, že sa otestuje o čosi viac ako jedna osoba.

V reakcii na aktuálne opatrenia vlády Slovenskej republiky a predĺženie dištančnej formy výučby na školách sa Úrad Prešovského samosprávneho kraja a Úrad Košického samosprávneho kraja dohodli, že v dôsledku zhoršujúcej sa situácie spôsobenej šírením nákazy COVID-19 a prijatými opatreniami Vlády SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu u športu SR, predĺžia v prímestskej autobusovej doprave prázdninový režim.

V praxi to bude znamenať, že zmluvní dopravcovia oboch krajov budú od  11. 1. 2021 do odvolania prevádzkovať pravidelnú autobusovú dopravu ako počas školských prázdnin. Predpokladá sa, že tento stav potrvá minimálne do 24. 1. 2021.

Vysvetlivka „značka 11 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou budú premávať v tomto období.

Vysvetlivka „značka 10 pod cestovnými poriadkami umiestnenými na autobusových zastávkach sa dopĺňa o obdobie od 11. 01. 2021 do 24. 01. 2021, t. j. autobusové spoje s touto vysvetlivkou nebudú premávať v tomto období.

Informácie o autobusových spojoch bude možné získať na autobusových staniciach, na webových stránkach zmluvných dopravcov Prešovského a Košického kraja alebo na www.cp.sk.

Zdroj foto: www.sadpp.sk

Počnúc dňom 16. 12. 2020 (streda) z dôvodu zvýšeného výskytu ochorenia COVID-19 medzi občanmi obce bude Obecný úrad v Gánovciach zatvorený do odvolania. Z toho dôvodu bude uzatvorená aj pobočka Slovenskej pošty v Gánovciach.

Občania môžu pracovníkov obecného úradu kontaktovať prostredníctvom e-mailov a telefónnych čísiel uvedených v sekcii Kontakt.

Obec Gánovce v súlade s usmerneniami hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu a z dôvodu ochrany zdravia zamestnancov OcÚ žiada obyvateľov a ostatných klientov, aby obmedzili návštevu obecného úradu na nevyhnutnú mieru. V prípade potreby vybavenia nevyhnutných a neodkladných záležitosti uprednostnite telefonické alebo elektronické vybavenie.

KONTAKTY:
sekretariát: 052/7734571, e-mail: sekretariat@ganovce.sk
dane a poplatky: 0915 498 737, e-mail: daneapoplatky@ganovce.sk
ekonómka: 0917 942 311, e-mail: ekonomka@ganovce.sk
stavebný úrad: 0951 390 054, e-mail: stavebnyurad@ganovce.sk
terénne soc. prac. : 0917 907 386, e-mail: tsp@ganovce.sk

HODINY PRE VEREJNOSŤ:

PONDELOK: 8.00 – 11.30
UTOROK: 8.00 – 11.30
STREDA: 12.30 – 16.30
ŠTVRTOK: nestránkový deň
PIATOK: 8.00 – 11.30

stavebný úrad: STREDA: 12.30 – 16.30

Prosíme verejnosť o dodržiavanie tohto času.
Žiadame obyvateľov, ktorí majú akékoľvek príznaky chrípkových ochorení (nádcha, kašeľ, teplota…), aby návštevu obecného úradu odložili.
Pri vstupe na úrad používajte ochranné rúško, dezinfekciu, prípadne rukavice. Do kancelárie nevstupujte, ak sa tam nejaká stránka práve vybavuje .