, ,

GANRUN 2021 – ZMENA PROPOZÍCIÍ!

Oznamujeme účastníkom behu GANRUN ZMENU PROPOZÍCIÍ – posun detských kategórií o týždeň skôr, t. j. 28. 08. 2021 so štartom o 10:00.

Kategórie dospelých ostávajú s dátumom 04. 09. 2021, s posunom o hodinu neskôr, t. j. o 15:00.

VIAC INFORMÁCIÍ V TÝCHTO PROPOZÍCIÁCH.

print