Obec Gánovce v spolupráci s Materskou školou Gánovce pozýva 8. decembra všetky deti do 10 rokov vrátane o 17:00 hod. do sály Obecného úradu v Gánovciach, kde ich čaká príchod sv. Mikuláša a sprievodný program.

Pre zabezpečenie Mikulášskeho balíčka je dieťa nahlásiť vopred do 05. 12. 2023 do 13:00 hod. na e-mailovú adresu: sekretariat@ganovce.sk, resp. SMS správou na tel. č. 0907 992 141.

Tešíme sa na Vás!

Projekt s názvom: „780. výročie spišských kopijníkov – vedecká konferencia“ bol realizovaný v oprávnenom období pre čerpanie dotácie, a uskutočnil sa v dvoch častiach:

  • prvou z nich bolo usporiadanie vedeckej konferencie v Hozelci dňa 17. 06. 2023 za účasti odbornej i laickej verejnosti (podľa prezenčnej listiny), bez vyberania vstupného. Poznatky o minulosti kopijníkov na vedeckej konferencii prezentovali členovia Spišského dejepisného spolku. V rámci podujatia bolo príjemným spestrením vystúpenie Skupiny historického šermu JAGO, ktorá sa dlhodobo téme spišských kopijníkov venuje. V rámci podujatia bolo zabezpečené osvetlenie, ozvučenie i občerstvenie pre účastníkov.,
  • druhou časťou projektu bola samotná tlač vedeckého zborníka, v počte 3 200 ks. Vedecký zborník je distribuovaný bezplatne (t. j. je nepredajný) a slúži na reprezentatívne účely obcí a pre záujemcov o históriu.

Realizáciou projektu sme oživili kopijnícku minulosť a povedomie o takomto zoskupení na Spiši, čo malo a má veľmi dobrú odozvu medzi odbornou i širokou laickou verejnosťou.

Celková suma projektu činila 4 880,60 EUR, dotácia z rozpočtu PSK bola 3 100 EUR.

Projekt bol finančne podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja z Výzvy poslancov 2023.

GALÉRIA:

Z výzvy pre región Prešovského samosprávneho kraja (ďalej „PSK“) z roku 2021 sme realizovali výstavbu Multifunkčného ihriska v našej obci. Táto športová infraštruktúra v obci dlhodobo chýbala.

Realizáciu projektu veľmi pozitívne vnímajú aj športové organizácie pôsobiace v obci, materská škola či širšia verejnosť prakticky každého veku.

Svojou polohou v centre obce vyhovuje pešej i dopravnej dostupnosti. Čo je však najdôležitejšie, pomáha rozvíjať pohybovú kultúru všetkých skupín obyvateľstva, vyhľadávajúcich priestor pre realizáciu športov uskutočniteľných práve na multifunkčnom ihrisku.

Na základe vyššie uvedených skutočností hodnotíme realizáciu projektu Multifunkčného ihriska v obci Gánovce ako veľmi pozitívnu.

Projekt bol finančne podporený zo zdrojov Prešovského samosprávneho kraja, výzvy pre región pre rok 2021 v celkovej hodnote 44 028 EUR, z toho dotácia z rozpočtu PSK v hodnote 20 000,00 EUR, obec Gánovce spolufinacovala projekt vo výške 24 028 EUR.

Na priloženom odkaze zdieľame možnosti pre seniorov zúčastniť zvýhodnených výletov do aquaparkov.

Odkaz TU.

Milí spoluobčania obce Gánovce,

            obec Gánovce a OZ Neandertal Vás srdečne pozývajú na slávnostné otvorenie VIII. ročníka umeleckého sympózia. Slávnostné otvorenie bude v utorok 22. 08. 2023 v areáli kaštieľa o 18.00 hod. s malým občerstvením.

            Po otvorení bude v pivnici kaštieľa divadelné predstavenie súboru Komédia z Popradu.

            Umeleckého sympózia sa zúčastnia Tereza Holý – sochárka (Česká republika), Hynek Skoták – sochár (Česká republika), Dušan Baláž – maliar (Košice), Peter Smik – sklo (Hôrka), Jozef Srna – keramika (Gánovce).

            Súčasťou Sympózia budú aj detské tvorivé dielne, ktoré sa budú konať v stredu 23. 08. 2023 (M. Michlíková) a utorok 29.08.2023 (A. Dominiková). Na tvorivé dielne pozývame všetky gánovské deti.

            Záverečná Vernisáž bude v piatok 01. 09. 2023 o 15.30 hod. s kultúrnym programom (J. Jaš – saxofón, V. Vaľko – básnik) a malým občerstvením.

            Veríme, že vašou účasťou podporíte túto umeleckú aktivitu, ktorá sa koná v našej obci už 8. krát.

            S pozdravom

Michal Materný – starosta obce a organizačný výbor Sympózia

Obec Gánovce a DHZ Gánovce Vás pozývajú na 6. ročník hasičskej súťaže o putovný pohár starostu obce a súťaž TFL, ktoré sa uskutočnia v nedeľu 23. 07. 2023 na futbalovom ihrisku v Gánovciach.

Stolica bola zvaná aj ako „Parvus comitatus“, teda „Malá župa“. Tvorili ju (ako stálejšie zoskupenie) tieto obce:

Obec Abrahámovce,
Obec Betlanovce,
Obec Gánovce (+ kop. obec Filice),
Obec Hozelec,
Obec Hôrka (kop. obce Kišovce, Komárovce, Miklušovce, Ondrej),
Obec Jánovce (kop. obce Čenčice, Čingov/Čengov, Machalovce),
Obec Spišské Tomášovce (kop. obec Hadušovce),
Obec Vlková (kop. obec Levkovce).

Erby obcí sú na plagáte zobrazené v abecednom poradí. V roku 1803 sa pripojila k „Velkej spišskej župe“.

Srdečne Vás na konferenciu pozývame!

Podujatie je realizované s finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja a Košického samosprávneho kraja.

Realizáciou projektu „ART.4G.PARK Gánovce prístupný všetkým“ sme tzv. umeleckom parku pri kaštieli vybudovali mlátové chodníky sprístupňujúce miesta už skôr osadených travertínových a keramických sôch z niekoľkých ročníkov umeleckých sympózií.

Mlátový povrch je charakteristickým pre parkovú úpravu chodníkov. Zároveň sprístupňuje umelecké diela i pre vozičkárov či pre rodičov s deťmi, kočiarmi.

V rámci projektu sme zároveň zrealizovali menšie kruhové pódium, s dvomi do terénu osadenými stupňami, kde je možné umiestniť prenosné lavičky na sedenie. Týmto krokom sa rozšírila možnosť organizácie kultúrnych podujatí v exteriérovom prostredí.

Projekt bol podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja, Výzvy poslancov pre rok 2022, v hodnote 7 200 EUR, celková hodnota projektu činí 9 004,04 EUR.

Nižšie prikladáme galériu fotografií.

Obec Gánovce požiadala Prešovský samosprávny kraj začiatkom roka 2021 o dotáciu na projekt: „Brána Giuseppeho Miglioriniho“, v ktorej uspela a pustila sa do realizácie tohto projektu. V rámci neho došlo k odstráneniu starej brány, na jej mieste vyrástla nová – pozostávajúca zo 4 stĺpov, ktoré sú obložené travertínom, ktorý má zároveň pripomínať ťažbu travertínu z kameňolomu Hrádok.

Stĺpy sú prepojené veľkoformátovými obojstrannými náučnými tabuľami, kde sa návštevníci dozvedia o písanej aj nepísanej histórii Gánoviec, histórii rodiny Miglierini (pri bližšom skúmaní a zbere informácií/podkladov na náučné tabule došlo k novým objavom a interpretáciám o pôvode tejto rodiny, kde sa dospelo k záveru, že správne bude používanie priezviska „Miglierini“), obrovskou pridanou hodnotou je technológia Rozšírenej reality v nálezisku, kedy prostredníctvom naskenovania QR kódu z náučnej tabule majú návštevníci možnosť vidieť prostredníctvom vlastného smartfónu či tabletu praveké dobové zvieratá či ľudí. V tejto aktivite (rozšírenej reality) plánuje obec v budúcnosti pokračovať. Niektoré z predmetov – nálezov môžu rovnako uvidieť na obecnom úrade.

Finálnou časťou je drevené prestrešenie, pozostávajúce z karpatského šindľa.

Keďže brána nesie pomenovanie po Giuseppem Miglierinimu, priblížime jeho životopis:

Giuseppe sa narodil v roku 1838 a bol druhorodený syn pekára – cukrára menom Giovanni Miglierina z mestečka Cocquio na severe Talianska. Giuseppe sa údajne chcel vyhnúť vojenskej službe, ktorá v tom čase v Lombardii trvala až 7 rokov, a tak zháňal v Európe vhodný kameň. Odkúpil travertínovú kopu Hrádok a zároveň sa oženil s Máriou Kellerovou, pôvodom z Tirolska, takže územie Spiša im obom vyhovovalo aj po jazykovej stránke (nemčina, maďarčina), rozprávali však predovšetkým po nemecky a taliansky. Mali päť dcér a jedného syna – Jána (Giovanni (1873 – 1940).  Pre potreby rodiny postavil Giuseppe v Poprade na súčasnej pešej zóne obytný dom, na ktorom sú dodnes viditeľné jeho iniciály „G. M. 1889“ (dom s výrazným travertínovým obkladom na rohu s križovatkou ul. 1. mája).

Po skončení výstavby Košicko – bohumínskej železnice pokračovala rodinná firma v realizácii nových zákaziek. Giuseppe sa obrátil na brata Angela, s možnosťou zamestnať jeho synov – Paola Franca, Carla Marca a Carla Umberta, a talianskych kamenárov Batistu Pozziho, Luigiho Venturini, Vincenza Valda, Pietra Bevilacqu, Guriziana, Comissa, Fiorovantiho a DeSorsa.

Spočiatku chodili títo kamenári na Slovensko sezónne, t. j. od jari do konca jesene. Pred nástupom zimy v línii s odstupom približne 1 stopy navŕtali do travertínu otvory väčšieho priemeru, zaplatili miestnemu človeku, aby počas zimy neustále prilieval vodu do otvorov, a tak, keď sa vrátili na jar, vďaka mrazu mali v kameňolome vyvalené celé bloky travertínu vhodné na nasledovné spracovanie.

Firma Miglierina v dôsledku narastajúcich objednávok otvárala nové kameňolomy, napr. na Dreveníku, v Bešeňovej, Leviciach (kameňolom onyxu), Hradišti pod Vrátnom, Dobrej pri Trenčianskej Teplej, v Lúčkach a Bielom Potoku pri Ružomberku, vo Vyšných Ružbachoch, ba dokonca aj v Podkarpatskej Rusi. Neskôr došlo k vyťaženiu kameňa v Gánovciach z dôvodu neperspektívnosti kvality kameňa, ktorá sa postupnou ťažbou progresívne zhoršovala. Časť talianskych kamenárov sa po odchode z Gánoviec usídlila v Spišských Vlachoch a v Spišskom Podhradí. Giuspepe Miglierini zomrel v roku 1901 a pochovaný je na cintoríne v Gánovciach.

Veríme, že Brána Giuseppeho Miglieriniho zatraktívni toto vzácne miesto, pozdvihne cestovný ruch v obci a opráši slávnu históriu rodiny Miglierini a jej spojitosť s Gánovcami, predovšetkým medzi miestnymi obyvateľmi.

Projekt je finančne podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja.

Viac fotografií nižšie: