, ,

II. KOLO CELOPLOŠNÉHO TESTOVANIA V OBCI GÁNOVCE

II. kolo celoplošného testovania sa uskutoční v dňoch 7. 11. – 8. 11. 2020 od 7:00 do 22:00 (posledný odber o 21:30) na parkovisku Aquaspa Gánovce.

Poradie ulíc sa oproti I. kolu testovania mení, a to nasledovne (sobota – filické ulice, nedeľa – gánovské ulice):

SOBOTA 7. 11. 2020:

7:00 – 8:30 – ul. Nová (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Gánoviec),

8:30 – 10:15 – ul. Veterná, ul. Popradská,

10:15 – 12: 00 – ul. Poľná, ul. Požiarna,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:15 – ul. Filická po križovatku s ul. Kožuchovskou (od potravín ku križovatke)

15:15 – 17:45 – ul. Filická od križovatky s ul. Kožuchovskou (po železničnú zastávku)

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Lesná, ul. Kožuchovská.

NEDEĽA 8. 11. 2020:

7:00 – 10:00 – ul. Záhradná, ul. Sadová,

10:00 – 12:00 – ul. Lúčna, ul. Jesenná,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:45 – ul. Gánovská,

15:45 – 16:45 – ul. Jarná, ul. Zimná, ul. Krátka, ul. Športová,

16:45 – 17:45 – ul. Borovicová, ul. Staré ihrisko, ul. Slnečná,

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Letná, ul. Hlavná (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Filíc).

Jednotlivé časové úseky je potrebné chápať s rezervou, nakoľko nie je možné presné určenie počtu osôb, ktoré sa testovania zúčastnia, rovnako nie je možné presne časovo vymedziť počet odberov v prepočte na jednu hodinu. Rozdelenie ulíc vyplýva z približne rovnakých kumulatívnych počtov zastúpenia obyvateľov na jednotlivých uliciach a je schválené povereným príslušníkom Ozbrojených síl SR.

Občania zúčastnení testovania sa riadia pokynmi administratívnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, zástupcu Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, prípadne dobrovoľníkov.

print