, ,

INFORMÁCIE K CELOPLOŠNÉMU TESTOVANIU V OBCI GÁNOVCE

Celoplošné testovanie sa uskutoční v dňoch 31. 10. – 1. 11. 2020 od 7:00 do 22:00 (posledný odber o 21:30) na parkovisku Aquaspa Gánovce, týmto chceme poďakovať majiteľom za sprístupnenie tohto priestoru.

Testovanie sa odporúča osobám vo veku 10 – 65 rokov. Nakoľko sa testovanie skrátilo o jeden deň, prosím občanov o trpezlivosť pri čakaní na odber. Odber bude rozdelený nasledovne na gánovské a filické ulice, nasledovne:

SOBOTA 31. 10. 2020:

7:00 – 10:00 – ul. Záhradná, ul. Sadová,

10:00 – 12:00 – ul. Lúčna, ul. Jesenná,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:45 – ul. Gánovská,

15:45 – 16:45 – ul. Jarná, ul. Zimná, ul. Krátka, ul. Športová,

16:45 – 17:45 – ul. Borovicová, ul. Staré ihrisko, ul. Slnečná,

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Letná, ul. Hlavná (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Filíc).

NEDEĽA 1. 11. 2020:

7:00 – 8:30 – ul. Nová (aj s časťou, ktorá je v katastrálnom území Gánoviec),

8:30 – 10:15 – ul. Veterná, ul. Popradská,

10:15 – 12: 00 – ul. Poľná, ul. Požiarna,

12:00 – 12:45 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

12:45 – 15:15 – ul. Filická po križovatku s ul. Kožuchovskou (od potravín ku križovatke)

15:15 – 17:45 – ul. Filická od križovatky s ul. Kožuchovskou (po železničnú zastávku)

17:45 – 18:30 – PRESTÁVKA PERSONÁLU.

18:30 – 21:30 – ul. Lesná, ul. Kožuchovská.

Jednotlivé časové úseky je potrebné chápať s rezervou, nakoľko nie je možné presné určenie počtu osôb, ktoré sa testovania zúčastnia, rovnako nie je možné presne časovo vymedziť počet odberov v prepočte na jednu hodinu. Rozdelenie ulíc vyplýva z približne rovnakých kumulatívnych počtov zastúpenia obyvateľov na jednotlivých uliciach a je schválené povereným príslušníkom Ozbrojených síl SR.

Občania zúčastnení testovania sa riadia pokynmi administratívnych pracovníkov, zdravotníckych pracovníkov, zástupcu Ozbrojených síl SR a Policajného zboru SR, prípadne dobrovoľníkov:

Krok 1 – REGISTRÁCIA

Preukážete sa občianskym preukazom (alebo iným vhodným preukazom či dokladom), pracovník vyplní formulár potrebný na Vašu registráciu a dostanete pridelené číslo. Na registráciu prichádzate s rúškom alebo iným vhodným prekrytím horných dýchacích ciest.

Krok 2 – TESTOVANIE

Zdravotnícky personál Vás vyzve k odkrytia nosa a úst a odoberie vzorku jemnou tyčinkou z nosohltanu.

Krok 3 – VYHODNOTENIE TESTU

Po uskutočnení testu si nasadíte rúško a budete nasmerovaný do vyhradeného a vydezinfikovaného priestoru,  kde počkáte na výsledok testu niekoľko minút.

Krok 4 – PREVZATIE TESTU

Zdravotník Vás privolá podľa prideleného čísla a vypíše Vám certifikát. V zatvorenej obálke s certifikátom budete mať zároveň informácie, čo robiť v prípade negatívneho a pozitívneho výsledku.

Prosíme občanov, aby boli trpezliví a zhovievaví hlavne voči starším osobám, a umožnili im výkon odberu prednostne. Zároveň žiadame o dodržiavanie minimálne 2 m odstupov pri čakaní na odber.

V prípade doplňujúcich informácií sa na nás obráťte na:

sekretariat@ganovce.sk – č. tel.: 052/773 45 71

starosta@ganovce.sk – č. tel.: 0907 992 141.

Na oprave obecného rozhlasu a systéme SMS správ sa stále pracuje. Pokiaľ máte vedomosť o niekom, kto nemá prístup k internetu resp. k týmto informáciám, prosíme o ich zdieľanie danej osobe, resp. vieme tejto osobe poskytnúť my na horeuvedených kontaktoch.

Oficiálne stránky venujúce sa testovaniu:

www.somzodpovedny.sk

www.spolocnazodpovednost.sk

www.uvzsr.sk

www.zmos.sk

S prianím všetkého dobrého

Mgr. Michal Materný

starosta obce Gánovce

print