, ,

Mobilná zberňa nebezpečného odpadu

Občania obce majú možnosť využiť do 2. 2. 2021 priniesť do mobilnej zberne nebezpečného odpadu v priestore za obecným úradom druhy odpadov podľa priloženého obrázka.

print